Mellersta Trolldalen

Basfakta:
Mellersta Trolldalen är ett naturskönt och spännande sprickdalsområde med urskog, som ingår i Trolldalens naturreservat. I sprickdalen lever flera utrotningshotade mossor och lavar tack vare hög luftfuktighet i området. Den i många fall, blockrika och svårtillgängliga terrängen bjuder på flera spännande natur- och kulturupplevelser. Nämnas kan bland annat, Vargkitteln, med jättegryta och vattenfall som bildar vackra isformationer på vintern, Trollgrytan som också är en jättegryta, samt Skansbergets Fornborg.
Arter:
Växter: Typiska skogsväxter, bärris, Linnéa med mera Fåglar: Järpe och Tjäderbiotop, Nötkråka, Grön- och Ärtsångare, Trastar och Korsnäbb
Biotopstyp:
Bergraviner med porlande bäckar. Dramatiskt vattenfall samt urskogliknande natur. Fornborgslämning.