Lövbrickan/Gårdsjö området

Basfakta:
Intressant område med varierande naturtyper samt fridluftsområde(Gårdsjölägret).
Arter:
Flora och fauna karaktäristisk för Kilsbergen.
Biotopstyp:
Urskogsliknande natur med klapperstensfält, bäckraviner samt mindre sjöar.