Lockhytte – området

Basfakta:
Här möts kultur och natur i ett mycket varierande landskap. Odlingslotter, bäckraviner med lekfullt porlande vatten blandas med storskogens flora och fauna. Från Rusakulas nu upprustade usiktsplats, kan vid gynnsamma förhållanden nästan hela Örebro län beskådas.
Arter:
För biotopen typisk flora och fauna.
Biotopstyp:
Typisk Kilsbergsnatur.