Lisselängen

Basfakta:
Torplämningen efter Lisselängen består av 4 husgrunder, varav 2 boningshus och 2 ekonomibyggnader. Under det ena boningshuset är en källare uppförd i gråsten och slaggsten.

I boken Kilsbergstorp, en dokumentation om ödetorp i Norra Kilsbergen, sammanställd av Närkes Skogskarlars klubb, berättas att Lisselängen övertogs av Gustaf Bäckman och hans hustru nummer 2, Carolina född Andersson. Det går också att läsa att siste brukare Knut Harry Hudin och hans hustru Sigrid Anna Lisa flyttade från gården till Hova 1959, då Lisselängen hade sålts till AB Bofors.

Byggnadslämningar har oftast sitt ursprung i en lämnad gård eller en ekonombyggnad som ligger utanför tomten. Vanligtvis är lämningarna efter torp, ängslador, smedjor, bodar och bastur. Ett tecken på att byggnadslämningen har använts som bostad är om man hittar spillrorna av ett spismurröse. Rester efter eldstäder och spisar kan även hittas i lämningar efter smedjor och ladugårdar.

I närheten av torplämningar hittar man i många fall olika lökväxter och bärbuskar. I vissa trakter finns även fruktträd och syrener. I anslutning till Lisselängen, kan man hitta bland annat, en fantastisk och väldoftande lila syren och rikligt med smultron. Tack vare de fantastiska blomsterängarna i torpets närhet, är Lisselängen också ett fjärilsrikt område.

Efter vägen från Bocksboda upp till Lisselängen, finns mer vacker natur och kultur att beundra och besöka;

Den spännande vallarestenen(?), Kyrkstenen (stenen med kyrkan på), den natursköna mossen Bocksbomossen, där man riktig kan se den ståtliga älgfamilen majestätiskt skrida fram en tidig morgon och höra allehanda vacker fågelsång. I den klippiga terrängen på andra sidan vägen, intill Bocksbomossen finns även ett antal dåligt uppmärkta gruvhål. Så gå försiktigt.

Arter:
Blomsterängar med vanliga ängsblommor för årstiden, Blandskog, gamla gårdsväxter, syren, bärbuskar, fruktträd med mera. Många fjärilsarter
Biotopstyp:
Kilsbergsnatur med blandskog