Klockhammar

Basfakta:
Klockhammar är en gammal bruksbygd, som ligger naturskönt inbäddad längs med en bäckravin. Längs med den klara, slingrande Klockhammarsbäcken kan man finna lämningar från järnbruk och skogsbruk. Lämningar finns efter en hammare och vid Klockhammarsdammen finns en gammal kvarn. Det är en så kallad Skvaltkvarn. Skvaltkvarnar användes vanligen för malning av säd till husbehov. De fanns i stort sett i varje å och bäck intill bebyggelse.

Klockhammars historia går att spåra längre bakåt än så. Det finns tecken på flera bosättningar från stenålder, järnålder, bronsålder och medeltid.

Idag är Klockhammar ett livaktigt fritidsområde, med aktiva föreningsmedlemmar i framför allt, Klockhammars Tomtägarförening och Klockhammars Vägförening, som förvaltar Klockhammars historia och kulturarv på ett föredömligt sätt.

Bäckravinen är svårtillgänglig, men miljön omkring Klockhammars gård och Klockhammarsdammen, ligger längs med genomfartsvägen och är en upplevelse i sig.

Arter:
Ängsblommor, skogsblommor, Mesar, sångare
Biotopstyp:
Grön, lummig, kilsbergsnatur, längs med bäckravin.