Historik

Landskapsprojektet – Landskap för alla – samverkan med forskare, funktionshindrade och skola, som har initierats av Stiftelsen Rånnesta – Naturens Teater.

Projektet var finansierat av Allmänna Arvsfonden och Europeiska Socialfonden/växtkraft för en treårsperiod.

Bidrag har även erhållits av Adolf Lindgrens stiftelse. Landskapsprojektet skulle väcka intresse för och visa att samhället kan ha ett landskap tillgängligt för alla.

Landskapsprojektet skulle också ge förslag på och genomföra enkla förändringar som kan göra naturen och många av norra Kilsbergens ”pärlor” tillgängliga för alla, bl.a för turister och alla utbildningsnivåer har skett. Samverkan ske med bl.a. organisationer och företag samt markägare, bl.a. Sveaskog.

En utförlig presentation av ett 30 tal natur- och kulturobjekt finns ute på en webbplats via en enkel databas, Objekten har skyltats upp ute i naturen i form av ”busshållplatser”.

Detta projekt genomfördes 2006 -2008.
Underhåll av fakta och material sker även efter projekttiden.

En liten fotoutställning från landskapsprojektets arbetsområde kan ses utanför projektarbetsrummet inne i Naturens Teater i Rånnesta.