Göljebacken med skinnarsågsfallet

Basfakta:
Vildmarkslikt område med fall och porlande bäck. Vandringsled upp till fallet finns. Vid fallet finns två s.k. grillmuttrar. Nedströms fallet ca 200 m finns en rastplats med bänkar, bord och grillmöjlighet. Fall och bäck omges av blandskog. Nedre delarna i bäckravinen endast lövskog.

Historiskt intressant område. I stort sett alla sjöar och vattenflöden i Kilsbergen är uppdämda på grund av hyttor som drevs i samband med malmbrytningen. 1951 ledde vårfloden i bergen till att Göljan översvämmades. På eftermiddagen, Kristi himmelsfärds dag stod inte dammen i Göljan emot längre, utan stora delar av Göljan tömdes och svepte med allt i sin väg nerför Kilsbergen och ut i Göljebäcken ända ner till Frösvidal.

Slaggförekomst bestående av utspridd slagg i bäckravinen. Slaggen är mörk och porig. Platsen för ev. hammare (?) är troligen 15 m. öster om nedre änden av ett 7 m högt vattenfall. Där finns en mindre dammanläggning.

Källor och Litteraturtips:
Länsarvet i Örebro, Fornlämningsregistret
Eriksson Linnéa, Lekebergslgen, Atlas över Sveriges bergslag, Järnkontoret & Riksantikvarieämbetet (1999)
Adrian Greta, Kilsbergen berättar,
Närkes skogskarlars klubb, Kilsbergstorp, Fogblads Offset AB, Örebro 1992

*) Alternativ väg till parkering ”buss”. Åk mot Lövbrickan (Mot Garphyttan, höger mot Blackstahyttan,. Följ skyltning naturreservat) och tag till vänster mot Gårdsjön. Vid Naturreservatet (Lövbrickan) ta av till vänster. Parkering och vändplats efter ca 900 meter. Från parkeringen är det ca 50 meter till bäcken och ca 300 meter till fallet över hygget.

Arter:
Växter: Tall, gran, asp, björk, al samt buskvegetation. Bärris, ljung samt olika örter. Djur: Fåglar: Trolig Järpebiotop, forsärlehäckning, trolig Vinterbiotop för strömstare. Fisk: Bäcköring nedströms vattenfallet
Biotopstyp:
Bergsbäck med fall övergående till nedskuren bäckravin