Frösvidal

Basfakta:
För 1000 år sedan, fanns det troligen ingen särskild bebyggelse i trakten. Däremot samlades människorna runt offereldarna och helgade sina asagudar. Platsen för offerelden kallades Fröjas vi, därav bynamnet Frösvidal.

Längs med hela bäckravinen i Frösvidal, finns mycket vacker miljö att njuta av, både i natur- och kulturväg.

Frösvidal är en gammal bruksmiljö. Från 1600-talet, fanns det flera hyttor och hamrar i trakten. Vid Frösvidals herrgård låg ett stångjärnsbruk, som var i gång 1663-1857. Under den tiden har det funnits tre hamrar i Frösvidal, Frösvidal/Bäckhammar, Södra hammaren och Norra hammaren.

Frösvidalsån har ett vackert slingrande lopp, det heter att vattnet meandrar. Meandringen skapar förutsättningar för en varierande miljö där ett stort antal djur- och växtarter trivs. Klibbalen tål att ha sina rötter i vatten och är en vanlig syn längs Frösvidalsån. Annan vattenväxtlighet skiftar med vattendjup, bottenförutsättningarna och hastigheten på vattenflödet. Frösvidalsåns porlande vatten är betydelsefull miljö för sländlarver, vattenbaggar, andra insekter och smådjur.

Arter:
Växter: Springkorn Fåglar: Forsärla, Strömstare, Knipa, Gräsand, Gråhäger Övrigt: Bäver m. damm och hydda, Bäcköring
Biotopstyp:
Bäckravin med meandrande å.