Blankhult gamla byskola

Basfakta:
Blankhults gamla byskola ligger 3.7 km ovanför Klockhammar, i den vackra Kilsbergsnaturen nära Bocksboda. Den gamla byskolan används idag som en populär friluftsgård och ett trevligt etappmål på Bergslagsleden. Skolor, daghem, fritidshem, föreningar och liknande kan hyra anläggningen till olika evanemang (gäller ej privatpersoner). I friluftsgården finns möjlighet till övernattning. Bokning sker via Örebro Kommun.

Efter vägen mot Blankhult, får man inte glömma att stanna och titta på klipphällarna vid Nybråten, där vallarebarnen någon gång på 1800-talet lämnade sin ”graffiti” i form av inristningar som idag benämns, Vallareristningarna vid Nybråten..

Arter:
Växter: Övervägande barrskog, med inslag av ädellövträd. Bärris, ljung, samt olika örter. Samt även vanlig gårdsväxtlighet vid skolan
Biotopstyp:
Kilsbergsnatur och blandskog