Blackstahyttan

Basfakta:
Blackstahyttan är en by i Kilsbergen, omkring 2 mil väster om Örebro, 2 kilometer från Frösvidal. Förr var orten betydande för järnhanteringen i södra Bergslagen. Byn består av en handfull bostadshus, två större gårdar och ett flertal sommarstugor. Trakten kring Blackstahyttan är ett populärt mål för svamp- och bärplockare.

Enligt gamla handlingar fanns här en gammal hytta redan på 1600-talet. Den är inprickad på1688 och 1707-08 års kartor, men finns inte längre med på 1768 års karta. Hyttan lades ner 1738, då driften flyttades till Moshyttan. I hyttlängder har man funnit fakta om att sju bergsmän arbetade i Blackstahyttans lag. På platsen där hyttan låg, finns hyttruin och slaggrester. Slaggrester har också hittats på flera ställen i bäckravinen men det har inte gått att finna några historiska uppgifter om någon annan hyttverksamhet i byn. Utan man tror att det är slagg som följt med i bäcken.

Arter:
Skogsfågel och spettar
Biotopstyp:
Bäckravin med hyttlämningar.