Kommuner & deras åläggande att förebygga spelproblem

Tillskottet av, i synnerhet nya online casinon, och fallet av det svenska spelmonopolet, har medfört att allt fler individer hamnar i det som brukar kallas för spelmissbruk. I alla fall är problemet mer uppmärksammat än tidigare. Något som har medfört att spelrelaterade problem sedan 1 januari 2018 ingår i både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Bättre hjälp över hela Sverige

Som du säkerligen är medveten om skriver vi om Sveriges landskap. Vi är väldigt måna om att hela vårt avlånga land ska leva och utvecklas. Därför är vi också väldigt glada över att problem med spel om pengar numera ingår i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Kommuner och landsting är också ålagda att arbeta förebyggande mot problematiken.

Och visst är det nödvändigt att arbeta i förebyggande syfte. Enligt siffror från Folkhälsomyndigheten är redan två procent av den vuxna befolkningen fast i ett problemspelande. Samtidigt innebär detta åläggande en hel del utmaningar för kommuner, vilka sedan tidigare saknar den erfarenhet och kunskap som krävs.

 – Lagändringen innebär en omställning för många kommuner. För att stötta dem har Folkhälsomyndigheten tagit fram ett kunskapsstöd. Där berättar vi bland annat om hur man kan arbeta förebyggande mot spelproblem. Socialstyrelsen kommer även att ta fram ett kunskapsstöd kring stöd och behandling, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten. 

Trots dessa utmaningar så är vi övertygade om att de svenska kommunerna kommer klara av att förebygga spelberoende och hjälpa dem som redan trillat dit. Att satsningen är rikstäckande är också någonting vi är mycket glada över.

solceller

Solceller ökar i popularitet

Man skulle kunna tro att solceller eller är en relativt ny företeelse, men så är inte fallet. Den första uppfinningen som på något sätt liknade de solceller vi använder idag kom redan år 1839, medan den första praktiskt fungerande solcellen kom år 1954. Nästa paradigmskifte för solcellen kom år 1969 då Elliot Bergman lyckades pressa priserna och började förespråka att de kunde användas på våra bostäder. Först nu har de däremot skett en explosionsartad ökning…

Den varma sommaren som vi fick uppleva detta år bidrog starkt till att allt fler fick upp ögonen för människans negativa klimatpåverkan. Något som i sin tur bidragit till att fler vill dra sitt strå till stacken och leta efter bättre alternativ när det kommer till fordon och elproduktion.

För att få bukt med det sistnämnda har allt fler börjat visa intresse för solcellsanläggning. Det är marknad som växer explosionsartat just nu samtidigt som vi ser allt fler solpaneler på svenska hem. Inte minst på landsbygden. En i vårt tycke positiv utveckling som vi gärna slår ett extra slag för!

Om du själv planerar att investera i solpaneler, rekommenderar vi dig startkt att kontrollera vilka solceller som är bäst i test.

Vatten i Sverige

Rent vatten är någonting som vi i Sverige tar för givet. Vi är vana att kunna gå till kranen och spola upp ett glas med friskt och drickbart vatten. Även när vi varit på toaletten vet vi att allt tas om hand och vattnet renas. Men vad är det egentligen som gör att vi har sådana bekvämligheter i Sverige?

 

Tillgången till vatten

En stor anledning till att vi kan ha så bra vatten som vi har är att tillgången är så pass stor. I Sverige finns det över 100 000 sjöar, vilket mynnar ut till att hela nio procent av landets yta består av vatten.

Rolig fakta: i Norrbotten hittar man hela 30% av landets sjöar.

 

Kvalitet på vatten

Att tillgången till vatten är stor är dock bara en faktor som gör att vi kan ha det så bra som vi har. Kvalitén på vattnet spelar nämligen också en stor roll och i Sverige har vi som tur är väldigt bra kvalité i såväl markvatten, grundvatten och ytvatten.

 

Vattenverk 

Trots att tillgången är stor och kvalitén på vattnet är bra, skulle det inte vara mycket värt om vattnet inte togs om hand om på rätt sätt. Som tur är finns det världsledande bolag i vårt land, vilket har gjort att vi har högkvalitativa verk som renar vattnet och distribuerar det till våra hushåll.

Jag har själv haft möjligheten att besöka ett vattenverk i Göteborg en gång i tiden, varpå vi fick en rundvandring och se hur vattenreningsprocessen gick till. Vi fick följa den hela vägen från det att vattnet togs in i verket tills det att det var renat och distribuerades vidare till hushållen.

För att summera det hela så har vi i Sverige väldigt bra vatten som framförallt beror på den stora tillgången till vatten, den goda kvalitén på vattnet, samt våra högkvalitativa och effektiva vattenverk som renar vattnet.

Norrlands landskap

I förra inlägget berättade jag ju om Norrlands historia och jag tänkte hänga kvar i Norrland även i det här inlägget. Däremot tänkte jag byta fokus och gå in på Norrlands olika landskap istället. Sverige består ju av 25 landskap allt som allt. Åtta av dem ligger i Norrland. Jag tänkte gå igenom vad som är utmärkande för var och en av dem, delvis eftersom Norrland ofta framstår som en enda stor massa, där allting är likadant. Så är inte fallet.

Lappland: Lappland är Sveriges absolut största landskap och utgör hela 25 procent av hela Sveriges landyta. I Lappland hittar du Kebnekaise som med sina 2 111 meter är Sveriges högsta berg. Här finns också de största myggorna och ishotellet i Jukasjärvi.

Landskapsblomma: Fjällsippa

Landskapdjur: Fjällräv

Norrbotten: Norrbotten har matter normalt upp den kallaste vintertemperaturen och det är inte helt ovanligt att det kan bli hela -40 grader på vissa ställen. Paradoxalt har man även mätt upp +37 grader här under sommaren. Här hittar du Luleå, Piteå och Kiruna.

Landskapsblomma: Åkerbär

Landskapdjur: Lavskrika

Västerbotten: Härifrån kommer den beryktade Västerbottenosten. Här hittar du också universitetsstaden Umeå med sina bjrökar. Västerbotten är också känt för sitt vackra landskap med berg och sjöar. 

Landskapsblomma: Kung Karls spira

Landskapdjur: Storspov

Ångermanland: Mest känt för sin surströmming, men härifrån kommer även Norrlandsguld — för att man vill vara sig själv för en stund.

Landskapsblomma: Styvmorsviol

Landskapdjur: Bäver

Jämtland: Jämtland stoltserar med Sveriges femte största sjö; Storsjön. Enligt myten är det även där man hittar Storsjöodjuret. Jämtland har även en hundras uppkallad efter sig, Jämthunden.

Landskapsblomma: Brunkulla

Landskapsdjur: Älg (älg)

Medelpad: Här hittar du alla coola djur; hjort, älg, björn, varg, bäver med flera. Här hittar du även Sundsvall som också är lanskapets enda stad. Mest känd för Kjell Lönnå?

Landskapsblomma: Gran

Landskapdjur: Skohshare

Härjedalen: Det är till Härjedalen är många åker för att vandra och åka skidor. Härjedalen är även rik på historia och det finns mängder med fynd redan från stenåldern.

Landskapsblomma: Mosippa

Landskapdjur: Brunbjörn

Hälsingland: ”Dra åt Hälsingland” är ett märkligt uttryck, men lugn, Hälsingland är inte helvetet på jorden om man inte ogillar folkmusik vill säga. Det har nämligen en väldigt stark tradition just här.

Landskapsblomma: Tall

Landskapdjur: Lodjur

Gästrikland: Ligger i sydöstra Norrland. Här hittar du Gävle, Gevalias hemort, känt för kaffe och oväntade besök.

Landskapsblomma: Liljekonvalj

Landskapdjur: Tjäder

Norrlands historia

Norrland utgör 59 procent av Sveriges totala yta och idag bor ungefär 12 procent av vår befolkning där. Till skillnad från Sveriges andra delar skiljer sig Norrlands historia en del. Man skulle kunna tala om en kolonialisering som är jämförbar med den amerikanska, där urbefolkningen pressas tillbaka till fördel för andra människor.

Odling vid Blåsjön i Strömsunds kommun som ligger i norra Jämtland.

Under en lång tid var det mestadels samer som bodde i Norrland och det finns boplatser som har daterats till cirka 6 000 f.kr.  Dessutom räknade Sverige lappmarkerna som ”sitt” från medeltiden och koloniseringen av Norrland började på 1300-talet. Relationen mellan de tidiga ”svenskarna” och samerna präglades till en början av handel. Tills en början rörde det sig främst om skinn. Så småningom började ”nybyggare” slå sig ner i dessa områden som befolkades från kusterna och inåt. Det berodde på att det inte fanns så mycket bra vägar att tala om vid den här tidpunkten. Istället tog man sig till Norrland via havet och bosatte sig vid kusten. Därför blev Gävle den första staden som grundades vilket skedde 1446. Under 1500-talet grundades även Hudiksvall, Härnösand och Umeå varpå fler städer följde.

Snart uppstod konflikter mellan urbefolkningen och nybyggarna. Det handlade främst om rätten att fiska och bruka jord som betesmark. Det gjordes försök att försöka integrera samerna i den svenska kulturen genom att inrätta skolor och genom att försöka kristna samerna. I synnerhet det senare var inte särskilt framgångsrikt.

Den stora koloniseringen av Norrland skedde på 1800-talet. I likhet med den Amerikanska inträffade den främst på grund av befolkningsökning vilket ledde till en brist på land att bruka. Under 1800-talet kom skogsindustrin igång i Norrland. Under 1900-talet kom även malmbrytning och vattenkraft igång.

Under all den här tiden har samerna fortsatt att tryckas tillbaka, bitvis förföljts och diskrimineras. 1993 erkände slutligen Sveriges regering Sametinget som är samernas egna parlament.

Svenskarnas båtvanor

Fler och fler svenskar skaffar båt, sådan har trenden sett ut de senaste tjugo åren. Särkilt många båtar såldes under 2007, innan finanskrisen. Sedan avtog båtköpande för att återhämta sig de senaste åren igen.

Allt färre vuxna klarar av att simma, samtidigt slarvar allt fler med flytvästen när de ger sig ut på vattnet.

Många ger sig ut på böljan men båten behöver inte vara enorm, för många räcker det med en liten båt och nio av tio båtar saknar toalett. Och den vanligast förekommande båten är en motorbåt utan övernattningsmöjligheter. De utgår närmare 30 procent av alla båtar.

De flesta båtarna och båtägarna finns logiskt nog längs kusterna. De flesta på ostkusten som traditionellt är båtstarkt. Där huserar 25 procent av alla båtar.

Samtidigt som vi fått allt fler båtar så har säkerheten till sjöss sjunkit. För några år sedan hade var åttonde person alltid med sig en flytväst eller liknande. Vid den senaste undersökningen var bara var fjärde person utrustad med flytväst. Detta trots att bara var tredje person definierar sig som simkunniga, det vill säga att de kan simma minst 200 meter, varav 50 på rygg.

Det är också populärt att pyssla om sina båtar, fixa, putsa och dona. Båttillbehör är en stor bransch som omsätter mycket pengar. Det handlar om båtel, dynor, kylskåp, ljud- och bildanläggningar och allsköns detaljer.

Sverige har sedan vikingatiden varit en stark båtnation, av naturliga anledningar och har bland världens högsta båtpopulation per capita. Efter Estoniakatastrofen märktes också en skillnad i attityder mellan människor som bodde längs kusten och människor i inlandet. Det gällde frågan kring huruvida Estonia skulle bärgas eller inte. Människor som bodde vid havet var generellt sett mindre benägna att tycka att Estonia skulle bärgas. Troligen eftersom de har en tradition av att ”havet ger och havet tar”.

Snart närmar sig en ny båtsäsong. Glöm inte flytvästen om du ska ge dig ut på böljan.

Dyrt att bo och leva

Sverige är dyrt att bo i och dyrast är det i Stockholm. Det märks bland annat på pizzapriserna. Det genomsnittliga priset på en Vezuvio i Stockholm är 81 kronor, i Malmö kostar den 60. Prisskillnaderna mellan städerna är stor och det gäller inte bara pizza…

Generellt är det dyrare i storstäderna och värst i Stocholm. Å andra sidan tjänar man ofta mer i storstäderna, vilket å andra sidan äts upp av dyra omkostnader, hyra, mat, försäkringar och annat.

Hyresskillnader och inte

På Biblioteksgatan i Stockholm är det dyrast att hyra en butik i Sverige.

Jämför man däremot butikshyrorna i våra tre största städer så är det ingen större skillnad. Gärdet i Stockholm är billigast med i snitt 1600 kronor per kvm. Östermalm i Stockholm är dyrast med 4 600, men övriga områden både i Göteborg och Malmö placerar sig inom samma spann.

En intressant sak gällande hyror är att att Stockholm som även internationellt är en dyr stad att bo i, jämförelsevis inte alls är lika dyr att hyra butik i. Av 46 europeiska städer placerar sig Stockholm först på 29:e plats när det gäller hyran. Det kanske är butiksstädningen som är kostar istället?

Bland den dyraste kollektivtrafiken

Även kollektivtrafiken är dyr i Stockholm. I Europa är det bara Helsingfors som är dyrare. Samtliga topp tre-platser innehas av nordiska städer (priserna gäller enkelresor):

  • Helsingfors 40,20 kronor
  • Stockholm 36,00 kronor
  • Oslo 32,43 kronor

Stockholm har även den dyraste kollektivtrafiken inom Sverige och Gotland har den billigaste. Där kostar en enkelbiljett 22 kronor.

Matkassen

I Halmstad kostar enligt en jämförelse en vanlig matkorg minst i hela Sverige.

Pensionärernas riksorganisation (PRO) brukar med jämna mellanrum undersöka priserna på en genomsnittlig matkorg runt om i landet. Korgen innehåller olika 33 basvaror. Vid den senaste undersökningen var matkorgen billigast i Skaraborgs län. Prisskillnaden mellan närliggande butiker kunde ibland vara runt 300 kronor. I genomsnitt kostade matkorgen mest i Västerbotten.

 

Vårdkvalitet i olika landskap

Dagens medicin utser årligen de fem bästas sjukhusen runt om i landet. Sjukhusen delas också in i tre olika storlekar. Så att inte Universitetssjukhus jämförs med mindre lasarett.

Den svenska sjukvården står sig faktyiskt rätt så bra internationellt och bäst vård i Sverige får man i Halland.

Enligt den undersökningen visade det sig att Universitetssjukhuset i Linköping kom på första plats bland storsjukhusen. Bland de mellanstora rankades Länssjukhuset Ryhov som ligger i Jönköping bäst och bland de Oskarshamns sjukhus som etta.

Enligt vårdbarometern som årligen undersöker vården runt om i landet och sedan jämför den mellan de olika länen så är vården bäst i Hallands län. Det är när man väger samman alla delarna i undersökningen som har ingår i vårdbarometerns årliga studie. Det är också i Halland som folk lever längst. I synnerhet kvinnorna.

Samtidigt är en av målsättningarna för svensk sjukvård att det inte ska spela någon roll var du bor. Vården hålla en hög kvalité ändå och nog för att nationella studier eventuellt bara är ytterligare ett sätt att mäta vården på. Ibland drivs vård i Sverige över länsgränserna. Privata vårdaktörer är inte alltid koncentrerade till ett län, utan finns överallt. Som Nordic IVF som samarbetar med läkare över hela Sverige.

Hur står sig den svenska vården internationellt?

Förra året presenterade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en rapport som visade att Sverige levererar en riktigt bra sjukvård. Särskilt när det gäller behandlingsresultat och effektivitet. I rapporten jämförs 15 olika länder: Sverige, Danmark, Norge, Nederländerna, Finland, Tyskland, Luxemburg, Frankrike (som för övrigt har bäst vård i världen enligt andra studier), Italien, Belgien, Österrike, Irland, Storbritannien, Spanien, Portugal och USA.

Vård och vårdkvalité är alltid ett kontroversiellt och engagerande ämne. Det gäller allt från väntetider, till sjuksköterskelöner. Lyssnar man på den svenska debatten så framstår vården i Sverige som en smärre katastrof, frågan är om det verkligen är sant?

Stieg Larsson, björkar och vackra Västerbotten

Vi fortsätter med vår serie om kända personer och landskapen de kommer ifrån. Egentligen borde vi kanske döpa om det till ”kända författare…”. Det här inläggets kändis är nämligen allas vår Millennium-Stieg Larsson.

Stieg levde merparten av sitt liv i Stockholm men föddes gjorde han i Västerbotten, närmare bestämt i Bjursele som ligger mellan Norsjö och Bastuträsk. Den här tiden och uppväxten var något som hade stor påverkan på Stiegs senare liv, författarskap och politiska engagemang. Stieg beskriver också byn där han spenderade sina första uppväxtår. I män som hatar kvinnor beskrivs Bjursele som ”i det närmaste en reklamaffisch för västerbottnisk landsbygd.”. Stieg levde tillsammans med sin morbror i byn eftersom hans föräldrar var väldigt unga när Stieg föddes. När morfadern sedan dog tvingades Stieg att flytta. Då var han nio år.

Vinterlandskap i Norrland. Visst är det vackert?

Stieg flyttade då till Umeå som också är Västerbottens läns residensstad. Umeå är känt som ”Björkarnas stad”. Där finns också ett universitet och förhållandevis många invånare – närmare 85 000, Umeå är också Norrlands största tätort och Sveriges tolfte största stad.

Anledningen till att Umeå kallas för Björkarnas stad är att Umeå enligt nya byggnadsordningar under 1800-talets andra haft började inreda staden med björkar. Inspirationen till detta hämtade de från Finland. En annan anledning till Björkarna var brandsäkerheten. Allt det gick om intet när trästaden Umeå 1888 drabbades av en stor brand där även de här första björkarna rykte med.

Vid det laget hade Umeåborna redan blivit kära i träden och därför tog det inte lång tid innan de på nytt började plantera nya björkar. Ungefär 2 300 björkar bor idag i centrala Umeå.

Förutom att träden är vansinnigt snygga har de också visat sig fylla andra funktioner. De stoppar till exempel upp vinden, renar luften och agerar klimatutjämnare. Dessutom betyder de mycket för alla djur som också blivit beroende av dem. Fåglar, insekter och andra växter.

Martin Widmark, Linköping och Östergötland

Framöver tänkte vi genom olika kända människor fokusera på olika landskap där dessa personer kommer ifrån. I det här inledande inlägget beger vi oss till Östergötland eftersom författaren Martin Widmark kommer därifrån.

Martin föddes 1961 i ett litet samhälle utanför Linköping. Senare flyttade han inte till staden och bodde där under sin uppväxt.

Ursprungligen utbildade han sig till lärare men år 2000 släpptes han första bok. Hans böcker riktar sig främst till en yngre publik och de populäraste böckerna är dem som handlar om LasseMajas Detektivbyrå. De böckerna är pusseldeckare. Den var även en populär julkalender för några år sedan.

I fjärran kan man skåda toppen av Linköpings vackra domkyrka.

Totalt har Martin skrivit över 60 böcker sedan dess. Det är alltså sex böcker per år. Han har också översatts till 20 språk, bland annat ryska, franska, engelska och kinesiska. Han har också kommit att bli en av Sveriges mest lästa författare. De senaste åren är han den mest utlånade barn- och ungdomsförfattaren i Sverige och har vunnit en mängd priser.

Martin har även skrivit om Nelly Rapp. Nelly har också blivit julkalender men den gången på radio. Det var 2009. Och vem är Nelly? Nelly är en helt vanlig tioåring med det undantaget att hon utbildar sig till monsteragent.

Idag har Martin flyttat och bosatt sig i Stockholm där han förutom att arbeta som författare även arbetar med att lära ut svenska för invandrare.

I staden Linköping bor det ungefär 100 000 människor. Staden ligger mitt i Östergötland och har ett eget universitet. Staden är också kände för sin flygtillverkning och när man passerar staden ser man även några av dessa uppsatta längs motorvägen.

Flygvapenmuseet är till exempel en riktig pärla att besöka. Andra trevliga sevärdheter är givetvis Domkyrkan eller varför inte åka lite remmalag? Häst och vagn alltså. Det kan man nämligen göra under sommartid på Friluftsmuseet i Gamla Linköping.