Ånnabo/moshytteområde

Basfakta:
I detta område av Kilsbergen finns en mängd intressanta kulturlämningar. Längs Ånnabobäcken i nordvästlig riktning, finns ett stort antal gruvhål vid Lövåsgruvan och Moshyttan.

Ånnabohyttans masugn är daterad till mitten av 1200 talet (1265), vilket dateringar med hjälp av den så kallade kol 14-metoden har visat. Hyttan lades ner på 1600 talets mitt, då driften flyttades till Moshyttan. Skrotsten och slaggvarp (masugnsvarp) kan skönjas i området, men mycket är övervuxet och svårt att upptäcka.

Masugn/hytta är en ugn för framställning av järn. Masugnarna var tidigare byggd i sten eller tegel. Masugnen består av en hög ”pipa” där man fyller på kalksten, malm och kol ovanifrån. Upphettning av järnmalm till smält järn med kol är mycket värmekrävande. I ”pipans” nedre del finns ett hål där man tappar ut slagg och det flytande järnet ifrån.

Ånnabohytteområdet är idag en naturskön oas, idealisk för en fikapaus. Där man kan njuta av den friskt, porlande Ånnabobäcken och det iögonfallandet trappstegsvattenfallet.

Arter:
Växter: Bärris, ljung, örter och skogsblommor Fågel: Mesar och sångare
Biotopstyp:
Bäckravin i Kilsbergsnatur