Ängamossen

Basfakta:
Ängamossen är en typisk lågmosse, bevuxen med enstaka låga tallar. Runt mossen finns trolska, urskogslika omgivningr. Högsta punkten av Kilsbergen, 298 möh, ligger på högra sidan vägen, 200 m SO om utsikten vid Ängamossen hyste tidigare ett bevakningstorn för brandflyget.

Längs med vägen till Ängamossen, finns många intressanta sevärdheter att stanna vid.

Höjden, 298 möh där det tidigare fanns ett bevakningstorn för brandflyget
Lybackagruvorna, ca 100 m NO om utsikten
Bergkanalen, en förkastningsbrant, ca 50 m SO utsikten
Ängamosslottet och Ängamosskyrkan, två stora flyttblock i nordöstra kanten av Ängamossen, ca 150 m NO om utsikten
Spyrse stenar, ett par stora flyttblock strax V om parkeringen vid masten.

Källor och Litteraturtips:

Länsarvet i Örebro, Fornlämningsregistret
Eriksson Linnéa, Lekebergslgen, Atlas över Sveriges bergslag, Jernkontoret & Riksantikvarieämbetet (1999)
Adrian Greta, Kilsbergen berättar,
Närkes skogskarlars klubb, Kilsbergstorp, Fogblads Offset AB, Örebro 1992

Arter:
Växter: Övervägande barrskog, med inslag av ädellövträd. Bärris, ljung, samt olika örter. Djur: Orre, Järpe, Tjäder, Tretåig Hackspett, Nattskärra, Pärluggla Sparvuggla och Gråspett, Älg, Rådjur, Lo och varg, Närhet till känd vargföryngring.